Πολυκατοικία, Βούλα

Πολυκατοικία, Βούλα

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

με υπόγειο, δώμα και πισίνα

Τοποθεσία

Ξενίας 16, Βούλα

Κατόψεις

 
Κατασκευή πολυκατοικίας, Νέα Σμύρνη

Πολυκατοικία, Ν. Σμύρνη

ΕΠΤΑΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

με υπόγειο, pilotis και δώμα
 

Τοποθεσία

Βυζαντίου 66 & Δαβάκη, Νέα Σμύρνη

Κατόψεις