Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες της «TOXON» παρέχουν ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών.

Κυριότερες είναι οι εξής:


Αγορές και Αντιπαροχές Οικοπέδων

Οικόπεδα

Κατασκευές και Ανακαινίσεις Ιδιωτικών Έργων

Ιδιωτικά Έργα

Αρχιτεκτονικές, Πολεοδομικές, Μηχανολογικές Μελέτες

Μελέτες